از حادثه ی برودپیک...

خیلی غم انگیزه سه کوهنورد هموطنت (که یکی شون رو چندبار از نزدیک دیدی) در شرایط سخت و طاقت فرسا گیر افتاده باشن و تو از حال شون خبر درست و حسابی نداشته باشی. ندونی کجان و تو چه وضعیتی هستن...

خیلی غم انگیزه از دستت کاری برنیاد و آرزوی سلامتی براشون، بزرگترین دست آویزت باشه.

خیلی غم انگیزه...

خدای مهربون! مراقب دوستان کوهنوردمون باش و بهشون نیرو بده تا مقاومت کنن و زنده برگردن...

 

اخبار حادثه در سایت کوه نیوز

/ 0 نظر / 23 بازدید